KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AÇIK RIZA FORMU

Tarafıma ilettiğiniz “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel ve hassas nitelikli kişisel verilerimin (ad-soyad, TC Kimlik numarası, telefon, email, fotoğraf, video, doğum tarihi, meslek, adres, acil iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgiler), yasalara uygun biçimde Yüzme İdman Yurdu, Primitif Antrenman, Taha Engin (“YİY”) faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı sonrası operasyonlarının gerçekleştirilmesi, YİY’in mevcut ve yeni hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması için iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi ve YİY’in tüm eğitim çalışmalarında, antrenmanlarda, kamplarda veya düzenlediği etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın ve videolarımın YİY’in ve çalışanlarının sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanması amacıyla YİY tarafından gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine; tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.


Adı Soyadı :

İmzası :

Tarih :